Gonapeptyl er en GnRH-agonist som inneholder triptorelinacetat med 0,1mg/ml.

Gonapeptyl kommer i ferdigfylte sprøyter med 7 i hver eske.

Produktet skal oppbevares i kjøleskap. Kan være utenfor kjøleskap i inntil 48 timer.

Det inngår også i bidragsordningen for infertilitetsbehandling.

For mer informasjon og se video på Felleskatalogen.