Rekovelle er et nytt (mai 2017) legemiddel som er godkjent til bruk ved behandling av ufrivillig barnløshet.

Rekovelle er et humant rekombinant FSH.  Den individuelle doseringen baserer seg på kvinnens AMH verdi og hennes vekt. Denne dosen skal opprettholdes gjennom hele stimuleringen.

For mer informasjon ta kontakt med Ferring.

Rekovelle administreres med Rekovelle Pen.  Se instruksjonsfilm for klargjøring og bruk her:  https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-rekovelle-ferring-pharmaceuticals-a-s-636173

 

REKOVELLE Pen materiell på engelsk:

Leaflet: Instruction for use

For nurses:  REKOVELLE Pen Handling Card one page

Rekovelle Pen
Rekovelle Pen