Assistert befruktning er en betegnelse på de metoder som brukes for å gjøre kvinner gravide ved hjelp av befruktning utenfor kroppen.

Det er flere forskjellige metoder som benyttes, avhengig av hva som er problemet. Under vil du også se hva som er tillatt av behandling I Norge.

 • IVF – In vitro-fertilisering; befruktning utenfor kroppen.
 • ICSI – Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon; mikroinjeksjon av spermie inn i ett egg.
 • FER – Frozen Embryo Replacement – tilbakeføring av egg som har vært frosset.
 • TESA/PESA/TESE – Ulike operativ metoder for uthenting av sædceller fra testikkelen.
 • Inseminasjon – befruktning med fersk sædvæske som deponeres i livmor via et kateter.

Her ser du en oppsummering av hva som er tillatt i Norge per 2016.

 • In vitro vertilisering (IVF): Egg hentet ut av eggstokkene befruktes med sæd i en skål.
 • Mikroinjeksjon (ICSI): Benyttes ved sterkt nedsatt sædkvalitet, eller hvis egget av andre grunner ikke befruktes ved IVF. En spermie injiseres i hvert modent egg.
 • TESA: Hvis det ikke er spermier i ejakulatet, kan spermier hentes fra testikkelen. Befruktningen skjer med ICSI.
 • AIH/AID: Inseminasjon av sæd direkte inn i kvinnens livmor.
 • IVM: Ta ut umodne egg og lar dem modne i laboratoriet, for så å befrukte dem med ICSI dagen etter.
 • Nedfrysning av sæd av sosiale grunner, sykdom og sterilisering. Ingen krav om årsak eller restriksjoner for oppbevaringslengde.
 • Nedfrysning av overtallige befruktede egg av god kvalitet og lagring inntil fem år.
 • Nedfrysning av ubefruktede egg kun på medisinsk indikasjon.

 

Referanse: Bioingeniøren