Det er 18 IVF-klinikker i Norge. Du finner dem i byene Oslo, Porsgrunn, Stavanger, Haugesund, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Godkjente virksomheter er listet opp her: Helsedirektoratet.  Nedenfor er en liste med adresser til de norske IVF-klinikkene.

I tillegg er det enkelte gynekologer i egen praksis som har spesialisert seg på denne type utredning og behandling.

Oslo

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål (Offentlig)

Sognsvannsveien 20 (Rikshospitalet)
Kirkeveien 166 (Ullevål)

Tlf.: 23 07 26 32
Hjemmeside: Oslo-universitetssykehus.no

Fertilitetssenteret (Privat)

Pilestredet Park 7, 3 etg
0176 OSLO
Tlf.: 22 99 28 99
Hjemmeside: Fertilitetssenteret.no

Livio IVF-Klinikken Oslo (Privat)

Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo
Tlf.: 23 20 44 00
Hjemmeside: livio.no

Medicus avd Oslo (Privat)

Stortingsgata 30, 6. etasje
0161 OSLO

Tlf: 22 46 76 30
Hjemmeside: Medicus.no

C-Medical Fertilitet (Privat)

Sørkedalsveien 10B
0369 OSLO

Tlf: 22 60 00 50
Hjemmeside: Cmedicalfertilitet.no

Medicus avd Oslo (Privat)

Stortingsgata 30, 6.etasje
0161 OSLO

Tlf: 22 46 76 30
Hjemmeside: Medicus.no

Klinikk Hausken (Privat)

Lysaker Torg 5
1366 Lysaker

Tlf: 52 70 21 70
Hjemmeside: http://www.klinikkhausken.no

Porsgrunn

Sykehuset Telemark HF (Offentlig)

Fertilitetsavdelingen Sør
Aalls gt. 41
3922 Porsgrunn
Tlf.: 35 00 58 20
Hjemmeside: www.sthf.no

Klinikk Hausken (Privat)

Storgata 125
3915 Porsgrunn
Tlf.: 52 70 21 70
Hjemmeside: Klinikkhausken.no

Stavanger

Klinikk Hausken avd Stavanger (Privat)

Eiganesveien 10-12
4008 Stavanger
Tlf.: 52 70 21 70
Hjemmeside: Klinikkhausken.no

Medicus avd Stavanger (Privat)

Haakon VII gate 7, 4.etasje,

4005 Stavanger
Tlf.: 73 87 14 70
Hjemmeside: Medicus.no

Haugesund

Haugesund Fertilitetssenter (Offentlig)

Karmsundgata 120
5528 Haugesund
Tlf.: 52 73 23 07
Hjemmeside: Helse-fonna.no

Klinikk Hausken avd Haugesund (Privat)

Karmsundgaten 59
5531 Haugesund
Tlf.: 52 70 21 70
Hjemmeside: Klinikkhausken.no

Bergen

Haukeland universitetssykehus (Offentlig)

Seksjon for assistert befruktning
Kvinneklinikken
Jonas Lies vei 72
5021 Bergen
Tlf.: 55 97 42 76
Hjemmeside: Helse-bergen.no

Klinikk Hausken avd Bergen (Privat)

Kong Oscars gate 66-68
5017 Bergen
Tlf.: 52 70 21 70
Hjemmeside: Klinikkhausken.no

Trondheim

St. Olavs Hospital (Offentlig)

Fertilitetsseksjonen
Olav Kyrres gt. 17
7006 Trondheim
Tlf.: 72 57 47 23
Hjemmeside: Stolav.no

Medicus (Privat)

Beddingen 8
7014 Trondheim
Tlf: 73 87 14 70
Hjemmeside: Medicus.no

Spiren Fertilitetsklinikk (Privat)

HAVNEGATA 9 (Pirsentret)

Inngang 2, 3.etg.

7010 Trondheim
Tlf: 73 52 30 00
Hjemmeside: Klinikkspiren.no

Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge (Offentlig)

IVF-enheten, Kvinneklinikken
Sykehusveien 38
9038 Tromsø
Tlf.: 77 62 64 81
Hjemmeside: Unn.no