Lutinus

Lutinus logo

Lutinus er en vaginaltablett og er et naturlig og mikronisert progesteron.
Mikronisert betyr at progesteronet er redusert til små partikler som bare er noen få mikrometer i diameter. Dette gjøres for best mulig absorpsjon. Lutinus brukes ved lutealfasestøtte ved assistert befruktning.

Praktiske råd:

Vedrørende selve innsettingen – se pakningsvedlegget.

Lutinus doseres slik legen har bestemt (normalt 3 ganger daglig i 30 dager hvis graviditet bekreftes).

Dosering:

  • første dose tas om morgenen
  • andre dose kan tas midt på dagen eller når en kommer hjem fra jobb
  • tredje dose tas ved sengetid
    en trenger ikke å ligge etter innsettingen

Noen brukere opplever tyntflytende utflod og noe svie som kan oppleves ubehagelig, men dette påvirker ikke effekten.

For mer informasjon se Felleskatalogen.