Bidrag eller støtte?

Det er viktig å være klar over at kostnadene for denne type behandling vil være høy for pasientene grunnet den norske refusjonsordningen for infertilitetsbehandling. I henhold til folketrygdlovens § 5-22 (Refusjon og støtteordning) må pasienten betale en egenandel på kr 19.419,- (Januar 2023) for legemidler til infertilitetsbehandling. Det overskytende dekkes av folketrygden. Dekningen er imidlertid begrenset til inntil tre forsøk per barn. I tillegg må pasienten betale ekstra for behandlingen på offentlige klinikker. Private klinikker opererer med egne priser.

Hva er definisjonen på et forsøk?

Ett forsøk defineres som en teknisk fullført behandling med uthenting av egg og tilbakesetting av befruktede egg i kvinnens livmor. Ved egguttak vil flere egg kunne bli befruktet, og egg vil kunne fryses ned. Innsetting av lagrede befruktede egg, fra samme egguttak, blir ikke å anse som et nytt forsøk.

Hvilken type behandling kan det gis bidrag til?

Bidrag kan gis til følgende infertilitetsbehandlinger:

  • Befruktning utenfor kroppen (IVF, ICSI)
  • Inseminasjon (AIH/AID)
  • Hormonstimulering hvor befruktning skjer på vanlig måte (ikke omfattet av bioteknologiloven)

Utgifter til sprøyter og kanyler regnes som en del av utgiftene til infertilitetsbehandlingen. Disse utgiftene kan således også legges til grunn ved oppsummering av egenandelen og i grunnlaget for beregning av bidrag.

Hvordan skal pasienten gå frem for å få bidrag?

Legen må fylle ut en legeerklæring i form av et eget skjema (Erklæring om bidrag for ”hormonpreparater” ved infertilitetsbehandling).

Det er viktig å gjøre pasienten oppmerksom på at legemidlene må være kjøpt på apotek i Norge uavhengig av om forsøkene skjer i offentlig eller privat sykehus eller om behandlingen skjer i utlandet.

Brukeren leverer kvitteringer og legeerklæring til stønadsseksjonen i HELFO i regionen som refunderer utgiftene. Legeerklæring for IVF, ICSI, AIH/AID skal inneholde en bekreftelse på at vilkårene i bioteknologiloven er oppfylt. Ved IVF- eller ICSI-behandling skal legeerklæringen også inneholde opplysninger om hvilket forsøk i rekken det er snakk om.

Krav om bidrag til utgifter ved infertilitetsbehandling må settes fram innen seks måneder etter at kravet tidligst kunne ha vært satt fram.