Rekovelle er et humant rekombinant FSH.  Den individuelle doseringen baserer seg på kvinnens AMH verdi og hennes vekt. Denne dosen skal opprettholdes gjennom hele stimuleringen.

For mer informasjon ta kontakt med Ferring.

Rekovelle administreres med Rekovelle ferdigfylt penn.  Se instruksjonsfilm for klargjøring og bruk her: Fellekatalogen 

 

For english speaking patients: Download this instruction for use in PDF.

Rekovelle ferdigfylt penn