baby-sitter-krabber-smilerUfrivillig barnløshet kommer ofte som en overraskelse på de som opplever problemet. Det kan være forskjellige grunner som gjør at det er vanskelig å bli gravid. Problemet kan ligge hos kvinnen, mannen eller være såkalt uforklarlig.

Hva som er den bakenforliggende årsaken, er det som oftest mulig å finne ut av. Til dette trenger en å søke hjelp ved klinikker som er spesialister i å utrede denne type problemstillinger. Under Fertilitetsklinikker i Norge er alle norske IVF-klinikker ført opp. Vær klar over at det også finnes enkelte privatpraktiserende gynekologer som har god innsikt i denne type problemstillinger.

Årsak til barnløshet

Både kvinnen og mannen kan være årsak til barnløsheten. Cirka 1/3 av tilfellene skyldes kvinnen, mens ca. 1/3 er forårsaket av mannen. For den siste tredelen en kombinasjon av mannen og kvinnen. Les mer