baby-under-handklede-smilerBåde kvinnen og mannen kan være årsak til barnløsheten.

Cirka 1/3 av tilfellene skyldes kvinnen, mens ca. 1/3 er forårsaket av mannen. For den siste tredelen finner en ikke ut hva problemet er, og disse klassifiseres derfor ofte som uforklarlig infertilitet. Det å bli gravid og få et barn er et komplekst samspill mellom hormoner i kroppen som påvirker eggstokkene, livmor, og for mannen sædproduksjonen. Dette må stemme for å bli gravid og senere føde et barn.

  • Kvinnen: Her kan årsaken være tette eggledere, endometriose (livmorslimhinne utenfor livmor) eller eggløsningssvikt (PCO).
  • Mannen: Her kan årsaken være nedsatt sædkvalitet som kan skyldes tette sædledere, hormonelle forstyrrelser eller immunologiske effekter (antistoffdannelse).
  • Uforklarlig infertilitet: Dette betyr at legene ikke finner den direkte grunnen til problemet. Alder er et viktig moment, og det er vist at kvinnens mulighet for å bli gravid synker med økt alder. Etter å ha passert 40 år er sjansen betydelig redusert.

Livsstil

Både de som er for tynne og de som har for høy kroppsvekt, kan ha problemer med å få barn. Ved å sette fokus på kroppsvekt kan problemet mange ganger løses. Det er viktig å være klar over at det ofte vil være behov for profesjonell hjelp for å sikre en best mulig løsning. Røyking og alkohol kan nedsette fertiliteten. Det samme kan gjelde for stress.

Resultat

Opp til 70% av de som starter assistert befruktning får barn innen 3 år. Se artikkel her: http://tidsskriftet.no

Både undersøkelse og behandling vil av mange oppfattes som psykisk tøft. Det er viktig å ha et realistisk syn på hva utfallet av behandlingen kan bli, og å være forberedt på både et positivt og et negativt resultat. Ofte vil flere forsøk være nødvendig. Finansieringsordningen som gjelder denne type behandling gir adgang til inntil tre forsøk, som for mange er et naturlig antall.