Assistert befruktning er en betegnelse på de metoder som brukes for å gjøre kvinner gravide ved hjelp av befruktning utenfor kroppen.

Det er flere forskjellige metoder som benyttes, avhengig av hva som er problemet. Under vil du også se hva som er tillatt av behandling I Norge.

Se godkjente metoder for assistert befruktning på Helsedirektoratets nettside.