Hvor stor er sjansen for at behandlingen lykkes?

gravik-mor-med-mobilIndividuelle forskjeller vil i stor grad påvirke mulighetene for å få et levende født barn.

Medikamentene til behandlingen kan være med på å påvirke utfallet.  Utgangspunktet for å avklare dette må være evidensbasert eller kunnskapsbasert medisin. Evidensbasert medisin innebærer en medisinsk behandlingstilnærming basert på bruk av vitenskapelig metode så fremt slik foreligger. Fremfor behandlingstilnærminger basert på tradisjon som man ikke nødvendigvis har funnet støtte for.

Medikamenter ved stimulering (for å få dannet flere egg) kan være avgjørende for et vellykket resultat. Et medikament som er registrert i Norge inneholder både FSH (Follikkelstimulerende hormon) og LH (Luteiniserende hormon), mens andre bare inneholder FSH. Evidensbasert medisin viser at medikamenter med FSH og LH er bedre.