Behandlingen består av flere faser, det kan variere noe fra klinikk til klinikk.

Førstegangskonsultasjon / Undersøkelse

gravid-mor-hos-legeVed førstegangskonsultasjon vil paret møte en lege som gjør nødvendig utredning, dersom dette ikke er foretatt i forkant. En slik utredning kan bestå av samtale, blodprøver, ultralyd og sædprøve av mannen.

Paret vil også møte en sykepleier som gjennomgår all nødvendig informasjon om behandling, hvordan medisinene skal brukes og hva som skal skje videre i prosessen (blodprøver, ultralyd, sædprøve osv.).

Hormonbehandling

gravik-mor-med-mobilFor å stimulere eggstokkene til å utvikle og modne flere egg enn det ene egget som er normalt i en naturlig menstruasjonssyklus, gis hormoner. Hormonbehandlingen består av en nedreguleringsfase og en stimuleringsfase.

I nedreguleringsfasen brukes et medikament som er med på å hemme kvinnens egen produksjon av kjønnshormoner. Dette gjøres for å skape best mulig forhold for den påfølgende stimuleringen. Det finnes i dag to typer behandlinger. De betegnes som henholdsvis lange og korte protokoller. Legen vil hjelpe deg til å velge det alternativet som er best for deg.

Når nedreguleringen er tilfredsstillende starter kvinnen på hormoner for å stimulere eggutviklingen. I løpet av hormonstimuleringen kontrolleres eggposenes (folliklene) antall og størrelse. Det varierer hvor mange dager det er nødvendig å sette hormonsprøyter avhengig av behandlingsregime. Det dreier seg normalt om 8-14 dager.

Egguthenting

barn-med-mor-lekerNår eggposene (folliklene) har tilfredsstillende størrelse, settes en eggløsningssprøyte.

Sprøyten settes normal 34-38 timer før egguthenting. Ved egguthenting vil kvinnen få både beroligende og smertestillende medikamenter. Selve egguthentingen skjer ved at legen fører en tynn nål gjennom skjedeveggen og inn i eggstokken slik at eggene suges ut. Inngrepet skjer ved ultralydveiledning og tar 10-20 minutter.

Samme dag som egguthentingen, leverer mannen en sædprøve som skal brukes til befruktningen.

Befruktning

Rett etter egguttak blir eggene vurdert i mikroskop av en bioingeniør og så overført til plastskåler med næringsvæske.

Sædcellene blir også overført til den samme plastskålen slik at befruktningen kan skje. Se for øvrig informasjon om IVF og ICSI under Behandlinger.

Tilbakeføring av befruktet egg

baby-krabberTilbakeføring av befruktet egg skjer som oftest 2-5 dager etter egguthenting. Embryo (befruktet egg) føres opp gjennom skjeden og inn til livmorhulen ved hjelp av et tynt kateter. Dette er normalt ikke forbundet med noe ubehag.

Etter tilbakeføring av befruktet egg er det viktig at egget får best mulig miljø i livmoren for å feste seg og utvikle seg. I den forbindelse benyttes ofte et hormontilskudd som skal tas daglig (se for øvrig ”Etter tilbakeføring av befruktet egg”). Etter ca. to uker tas en graviditetstest. Behandlingen fortsetter i 30 dager dersom graviditet bekreftes.

Denne informasjonen er ment som en enkel oversikt. Grundig og utfyllende informasjon gis på hver enkelt klinikk. Se for øvrig klinikkenes egne hjemmesider.